dimarts, 29 de novembre de 2016

TEMES I CONTINGUTS TEMES ANTICS

Antònims
Paraules polisèmiques
Classificació de paraules
Els sinònims
Diminutius
Augmentatius
Augmentatius
Els mots compostos.
Paraules compostes.
La fàbrica de les paraules.
Els gentilicis Paraules compostes
Les vocals "a" i "e" ÀTONES
La vocal neutra
Aventura't amb l'ortografia
Activitats diverses d'ortografia
Treballem les síl·labes
Separar i comptar síl·labes
Els diftongs. Els hiats
No et deixis ni un punt
El punt
Ortografia de les vocals
La o/u àtona
Aventura't amb l'ortografia
Activitats diverses d'ortografia
Aventura't amb l'ortografia
Classificar paraules per l'accentuació
Separar i comptar síl·labes
Síl·labes, tonificació i accentuació
Normes d'accentuació
Separació de síl·labes.
Accentuació
La coma (I)
El punt i la coma
Separar i comptar síl·labes.
Síl·labes.
Diftongs.
Separació de síl·labes.
Els dígrafs.
La vocal neutra grup d'activitats 1
La vocal neutra: grup d'activitats 2
La vocal neutra: grup d'activitats 3
La vocal neutra: grup d'activitats 4
La vocal neutra.
Dictats de la vocal neutra.
O àtona: grup activitats 1
O àtona: grup d'activitats 2 Les fonts de les lletres i els sons. (Accentuació)
Hi posem l'accent ?
Ortografia de les consonants
Ús de "x", "ix"
La "g", la "j" i la "x"
La essa sorda i sonora-I
La essa sorda i sonora- II
Ús de "b" i "v"
Vocabulari amb "b" i "v" .
Ortografia de la "b" i "v"
Ús de la "g", "j", "tg" i "tj"
Ortografia de les consonants."g", "j", "tg" i "tj"
La dièresi g/gu/gü
Per practicar amb els dictat
Descripció de persones
La descripció d'ambients
Lletres i tecles
La carta
La Narració
Presentació de la Narració
La Narració
Presentació de la Narració
El correu electrònic
Els anuncis
 

gramàtica
Construeix les frases
Quantificadors
Determinants
exercicis de verbs (present d'indicatiu)
Els verbs (regulars e irregulars.
L'oració

Activitats d'eficàcia lectora per CS .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada